Az egyensúly hiánya

A negyedik jellemzője a szellemileg bántalmazó rendszereknek, a keresztény élet igazságaihoz való kiegyensúlyozatlan hozzáállás. Ez két szélsőségben nyilvánul meg:

Szélsőséges objektivizmus

Az első szélsőség, az élethez való empirikus hozzáállás, ami az objektív igazságot a valódi szubjektív tapasztalat fölé emeli. Ez azokban a vallásos rendszerekben látható, ahol bár a Szent Szellem munkáját teológiailag elismerik, de a gyakorlatban gyanakvással figyelik, illetve tagadják.

Ez a fajta hozzáállás a szellemi dolgokhoz, olyan rendszert szül, melyben a tekintély egyedül az iskolázottságra és az intellektuális képességekre épül, az Istennel való bensőséges kapcsolatot, illetve az Ő Szelleme iránti érzékenységet és engedelmességet figyelmen kívül hagyva. Ez a fajta rendszer ellentmond az Írásoknak és Isten Szellemének. Tekintsük meg az ApCsel 4,13-at: “Amikor látták [a vallási vezetők], hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak.” Péter és János magabiztossága és tekintélye abból fakadt, hogy Jézussal voltak és “megteltek Szentlélekkel” (ApCsel 4,8).

Az objektív szellemi rendszer bekorlátozza Isten működését arra, amit meg tudunk magyarázni, bizonyítani tudunk vagy tapasztalunk. Istent egy dobozba helyezi. Nem marad más a Szentháromságból, mint az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Biblia Isten – mintha az egyetlen módja az Istentől való hallásnak, igehelyek megértése és memorizálása által lenne. Olyan dalokhoz vagyunk száműzve, melyek arról emlékeznek meg, hogy Isten mit szokott tenni a régmúltban. Már nem a nagy “Vagyok”-ot imádjuk, hanem a nagy “Voltam”-ot.

Szélsőséges szubjektivizmus

A másik megnyilvánulása az egyensúly hiányának, a keresztény élethez való szélsőségesen szubjektív hozzáállásban ölt testet. Hogy mi az igazság, azt inkább érzések és megtapasztalások alapján határozzuk meg, nagyobb hangsúlyt adva nekik, mint amit a Biblia kijelent. Ebben a rendszerben a tagok nem tudhatják vagy érthetik az igazságokat (még ha valójában tudják és értik is őket), míg a vezetők “szellemi kijelentést nem kapnak az Úrtól” és azt nem “adják át” a népnek.

Ezekben a rendszerekben fontosabb a vezető szava alapján cselekedni, akinek “Igéje” van számodra, mint az alapján, amit igazságként ismersz meg az Igéből, vagy amit egyszerűen a szellemi növekedésed tapasztalata diktálna.

Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy a személyes véleményünk az, hogy a “bölcsesség szava” és az “ismeret beszéde” jöhet ma is Istentől szellemileg érzékeny embereken keresztül. De ezek az “igék” nem hordozzák automatikusan ugyanazt a tekintélyt, mint Pál, Péter, Jakab vagy János szavai – azoké, akiknek a szavai a Bibliában vannak, ezért azok Isten Igéi. Egyedül akkor állíthatjuk teljesen biztosan, hogy egy Úrtól jövő ige valóban nekünk szól, ha az valóban az Úr Igéje, azaz a Szentírás. De még ekkor sem használhatjuk a Szentírást arra, hogy manipuláljunk embereket. (“Épp Anániás és Szafira történetét olvastam, amikor eszembe jutottál. Biztos, hogy eleget adakozol a gyülekezetnek?”) Az a tény, hogy valaki neked Isten Igéjét olvassa fel, még nem feltétlenül jelenti, hogy az akkor Isten üzenete a számodra. Az Úr útmutató, irányító vagy helyreigazító szava, legyen az a Szentírásból vagy egy szellemi ajándék megnyilvánulásaként, megerősítést nyer a Szent Szellem által, aki benned lakozik. Míg Ő nem erősíti meg, ne vedd azt úgy, mint az Úr üzenetét, akkor sem, ha az egy véntől vagy egy pásztortól érkezik. Sőt, úgy hisszük, hogy álságos – sőt veszélyes – elfogadni és követni egy szellemi útmutatást csak azért, mert az embertől  “elvárják az engedelmességet”, vagy mert valaki olyantól jön, aki “hatalmi pozícióban” van. A végén Isten az, aki előtt meg kell állnunk, akinek felelnünk kell.

Mint a szélsőségesen objektív hozzáállás esetén, úgy az erősen szubjektív keresztényeknél is kialakul egyfajta vélemény az iskolázottságról – leggyakrabban rossznak és szükségtelennek tartják. Szinte büszkék arra, hogy képzetlenek, és megvetik azokat, akik nem azok. Minden, amire az embernek szüksége van, azt a Szent Szellem tanítja. (“Végülis Péter és Timóteus sem járt főiskolára vagy bibliaiskolába…”)

Az igazság az, hogy Péter igenis járt bibliaiskolába. Az objektív igazságot és a szubjektív tapasztalatot is Jézustól kapta. Timóteus bibliaiskolája Pál volt. Mivel az ő korukban az emberek rabbinikus módszerrel tanultak. Ez azt jelentette, hogy együtt éltek és tapasztalták meg az életet egy szellemi mentorral. Péter tanítványsága három évig tartott. Timóteus még a szolgálatba állítása után is folytatta a “bibliaiskolát”, levelező tagozaton, ha úgy tetszik. Ne feledjük, hogy Pál azt írta Timóteusnak a 2 Timóteus 2,15-ben: “Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” A népszerű King James fordítása szerint: “Tanulj, hogy kipróbáltnak bizonyulj…”

Fontos tanulmányoznunk Isten Igéjét. Emellett jó, és nem rossz, olyan mentális eszközökre szert tenni, melyek segítenek pontosan fejtegetni Isten Szavát.

Óvakodj azoktól, akik szellemileg felsőbbrendűnek ítélik azokat, akik iskolázatlanok, vagy csak bizonyos iskolákat ismernek el. A Szent Szellem általi “magasabbrendű megvilágosodás” nevében olyan ember tanítása alatt hervadozhatsz, aki a valóságról csak korlátozott ismerettel rendelkezik, és senki más tanítását nem fogadja el.

A következő fejezetben a szellemileg bántalmazó rendszerek azon jellemzőit fogjuk megnézni, melyek megnehezítik a rendszerből való kijövetelt a benne lévők számára.

A szellemileg bántalmazó rendszerekben az emberek sebzettek és fáradtak. Eddig azt igyekeztünk megmagyarázni, hogy miért. A következőkben azt fogjuk megvizsgálni, hogy miért találják nehéznek vagy lehetetlennek a kijövetelt, még akkor is, ha bántalmazást már felismerték.

(Forrás: The Subtle Power of Spiritual Abuse)

Reklámok
Kategória: Uncategorized | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

19 hozzászólás a(z) Az egyensúly hiánya bejegyzéshez

 1. Joo szerint:

  “…Itt van Károly bácsi, a mi negyvenfős gyülekezetünk, a Te hatalmas sereged pásztora, és Klári néni, a felesége, aki meg a Károly bácsi pásztora. Mind a ketten a te lelkedtől szólnak, főleg a Klári néni. Neki már az édesanyja is próféta volt, akinek nappal is látomásai voltak. Én csak egyben hasonlítok hozzájuk: én is foglalkoztam lélekvándorlással…”

  / TÁVOZZ TŐLEM, HALKONZERV
  avagy egy kezdő próféta visszaemlékezései. Bartus L. Fesz van./

  http://docs.google.com/viewer?url=http://vmek.oszk.hu/03200/03271/03271.pdf

 2. endi szerint:

  Na a Bartus könyve aztán nem hiányzik innen… Gúnyolódók, mocskolódók szent könyve! A testvéri szeretet szent prófétai írása!

 3. Joo szerint:

  Kitűnő tanáruk volt…. és ők jó tanítványok :-((

 4. Joo szerint:

  ” JAJ NÉKTEK képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.
  VAK VEZÉREK, a kik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.
  JAJ NEKTEK képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belől pedig rakvák azok ragadománynyal és mértékletlenséggel.
  VAK FARIZEUS, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen.
  JAJ NÉKTEK KÉPMUTATÓ ÍRÁSTUDÓK és FARIZEUSOK, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.
  Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belől rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.
  JAJ NÉKTEK képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait! és ékesgetitek az igazak síremlékeit.
  És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében.
  Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, a kik megölték a prófétákat.
  Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét!
  KÍGYÓK, MÉRGES KÍGYÓKNAK FAJZATAI, miképen kerülitek ki a gyehennának büntetését?
  Annakokáért ímé prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról-városra üldöztök.
  Hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a templom és az oltár között megöltetek.
  Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.”

  Jézus – Máté evangélium 22

  • sfi szerint:

   Pedig Neked, így hitben gyerkőcként igen fontos lenne, egy megfelelő, emberséges, hitben egészséges tanító mellé szegődnöd. Aki mellett önálló gondolataid ébredhetnének, megalapozott, mégis önálló véleményed alakulhatna ki, s akkor nem lennél rászorulva, hogy ép gondolat híján idehajigálnál teljesen következetlenül bibliarészeket.
   De Te még akkor is jól járnál, ha csak egy farizeustól tanulhatnál, akikre Jézus azt mondta, hogy amiket mondanak, aszerint kell járni, csak a cselekedeteiket nem kell cselekedni. Mert Te most a farizeusok törvénykező cselekedeteiben élen jársz, míg tudásukat a csak bányászbéka perspektívájából szemlélheted irigykedve.

   • Joo szerint:

    “Neked, így hitben gyerkőcként igen fontos lenne, egy megfelelő, emberséges, hitben egészséges tanító mellé szegődnöd. Aki mellett(!!!??) önálló (?????????????????????????????????????)
    gondolataid ébredhetnének,”

    TE minek olvasod EZT a blogot?
    Mert SEMMIT sem értettél belőle,a vallás annyira hazavágta az agyadat.Amit kínálsz az pedig személyi GURU követése. Ennek látványos kudarcai ellenére ilyet csak vallásos, értetlen ember tesz. A FARIZEUSZOK beavatott TUDÁSA????
    Apáám…. az kavart meg téged de rendesen.

    • sfi szerint:

     Na de most komolyan! Ennyi írás jelet csak instabil emberek szoktak alkalmazni. Ha nem is tanítót, de egy orvost tényleg fel kellene keresned. Vagy lenyugodnod és inkább sokat olvasni, tanulni és egyszer majd egy messzi messzi galaxisban és távoli jövőben véleményt nyilvánítani.
     Ez az utolsó kommentem Hozzád az ügyben, nem kívánok a továbbiakban hozzájárulni a blog lezüllesztéséhez, amit művelsz.

     • Joo szerint:

      Ez annyira tipikussan hites….

      Úgy látszik a “hitesség” olyan,mint a kommunizmus. Nem megy ki,mégha elmúlt is…

      (Böjttel, könyörgéssel talán:-)

 5. sfi szerint:

  Kedves Balati, egyébként érdekes a könyv. Lefordítod az egészet?

 6. Simeon szerint:

  CSak reménykedem, hogy nem jön át ide az Index fórum gusztustalan stílusa

 7. endi szerint:

  Valaki belinkelte a mocskolódótopikokba az indexen…

 8. Gyömrői szerint:

  A sátánnak miért jó, hogy Jézus nevéven imádják ott az Atyát?
  Ennyire ravasz, hogy Jézushoz téríti az embereket?
  Annyi esze meg nincs, hogy ez meghasonlás lenne az ő birodalmában?
  A kereszténységben meg az a gyanús ahol sokan térnek meg és sokan hívják segítségül intenzíven Isten nevét?

  Azért járunk oda, mert szeretjük a kenettel prédikált Igét, Isten beszédét hallgatni, szeretünk a Szentszellem jelenlétében lenni, a gyülekezetet Isten munkájának tartjuk, ezért adakozunk annak működésére.

  Akinek ez nem tetszik az meg nem ránk haragszik,hanem Istenre!

  • balati szerint:

   Szia Gyömröi,

   A jó dolgokkal nincs baj, de azoknak a jelenléte nem garancia arra, hogy rossz dolgok nincsenek.
   Szomorú tapasztalat az, hogy ezek a dolgok nagyon is valóságosak. Ez nem jelenti azt, hogy mindenhol elõfordulnak és mindenkivel. Ezért is hangsúlyozom mindig, hogy itt nem konkrét gyülekezetekrõl van szó, hanem egy olyan jelenségrõl, ami bárhol elõfordulhat.
   Örülök, hogy neked nincsenek ilyen tapasztalataid ott, ahova jársz! Ezek szerint ez a blog nem neked szól, és ez jó!

 9. baratodrobi szerint:

  Sziasztok!

  Nagyon tetszik az oldal. Minden tagnak szétküldtem a linket! Pünkösdi gyülekezetbe járok, és lassan három éve vezetem is. Nagyon sok rossz tapasztlatom van, s ezeket igyekszem kiküszöbölni saját szolgálatomban.
  Az egyensúly. Nagyon fontos a minél szélesebb látókör. Ez szellemi igényességet feltételez. Szükség van a folyamatos önképzésre, az alázatra. És ne csak a saját berkeinken belül tanuljunk! Kockafejű, belterjes keresztényekké válhatunk, bár ez nem törvényszerű.
  Nagyon sok mindent tudnék írni minden témához. A lényeg: én úgy fogom fel a szolgálatot hogy felnőtt keresztényeket kell nevelni, akik a pásztor nélkül is megélnek a hit útján.
  Klaus Douglas gondolatát magamévá téve, azon dolgozom hogy feleslegessé váljak a közösségben…de ez nem mindig könnyű…

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s